Nâng bằng quốc tế

Chất Lượng - Uy Tín

Chất Lượng - Uy Tín

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 7 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT thì:

“Điều 7. Điều kiện đối với người học lái xe

3. Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:

a) Hạng B1 số tự động lên B1: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

b) Hạng B1 lên B2: thời gian lái xe từ 01 năm trở lên và 12.000 km lái xe an toàn trở lên;

c) Hạng B2 lên C, C lên D, D lên E; các hạng B2, C, D, E lên hạng F tương ứng; các hạng D, E lên FC: thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên;

d) Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.”

Như vậy theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn muốn nâng hạng bằng lên FC thì phải đáp ứng điều kiện: có thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên và có 50.000 km lái xe an toàn trở lên.

Thứ hai, về hình thức đào tạo bằng FC;

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT như sau:

“Điều 8. Hình thức đào tạo

2. Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng B2, C, D, E và giấy phép lái xe các hạng F phải được đào tạo tập trung tại cơ sở được phép đào tạo và phải được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo. Trong thời hạn trên 01 (một) năm kể từ ngày cơ sở đào tạo kết thúc kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo, nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khóa học mới.”

Bên cạnh đó căn cứ vào điểm i khoản khoản 1 điều 14 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT còn quy định:

“Điều 14. Đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe

1. Thời gian đào tạo

i) Hạng C, D, E lên FC: 272 giờ (lý thuyết: 48, thực hành lái xe: 224).”

Như vậy theo quy định trên thì trường hợp nâng hạng bằng lái xe lên FC phải được đào tạo tập trung tại cơ sở được phép đào tạo và phải được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo. Do đó trong trường hợp của bạn; bạn thi đậu bằng FC thì trước khi được cấp Bằng lái xe FC, bạn phải được kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo chứ không phải được cấp thêm Giấy chứng nhận sơ cấp nghề FC.